Umowa współpracy pomiędzy OIG a PLO V w Opolu

 

Miło nam poinformować, że Opolska Izba Gospodarcza w dniu 28.02.2023 r. zawarła umowę współpracy z kolejną szkołą – Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5. Prezes Bartosz Ryszka razem z Panią Dyrektor Dorotą Gajdą-Szczegielniak podpisali list intencyjny, deklarując w ten sposób współpracę na rzecz rozwoju i popularyzacji działań promujących przedsiębiorczość wśród uczniów szkół średnich.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram