Umowa współpracy pomiędzy OIG a PLO VIII w Opolu

Dzisiaj została zawarta umowa współpracy pomiędzy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu a Opolską Izbą Gospodarczą. Podczas spotkania Pani Dyrektor Lucyna Dzikiewicz – Niski oraz Pan Prezes Bartosz Ryszka zadeklarowali współpracę na rzecz rozwoju i popularyzacji działań promujących przedsiębiorczość wśród uczniów szkół średnich.

Nadrzędnym celem współpracy jest edukacja młodzieży na temat biznesu, jak również działanie mające na celu wykształcenie w niej cech dobrego przedsiębiorcy, by w przyszłości mogła ona działać i orientować się w świecie biznesu. Ucząc młodych ludzi podstaw przedsiębiorczości, tworzymy nowe pokolenie mogące stawić czoła wyzwaniom współczesnej gospodarki.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram