Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych” 04.06.2019

 

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt. „Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych” które odbędzie się w dniu  04.06.2019r.,  – wtorek – o godzinie 09.00 do 15.00   w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w sali  narad II piętro.

Cel szkolenia:

Ugruntowanie wiedzy zdobytej bądź na szkoleniu dla początkujących bądź w bieżącej pracy; zapoznanie się z aktualnymi drukami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie jest adresowane do:

pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia:

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców;
 • legalny pobyt i legalna praca
 1. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce
 • rodzaje dokumentów pobytowych
 • zasady starania się o wizę
 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postępowania – ćwiczenia
 1. Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu
 • nowe zasady rejestracji
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 1. Zezwolenia na pracę.
 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • informacja starosty
 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych – NOWOŚĆ
 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę.
 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 1. Nowe zezwolenie wewnątrz korporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ
 2. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY
 • tryb wydania
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 • zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych „Pomocnik rolnika” – NOWOŚĆ
 1. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
 • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Prowadzący:

Piotr Malinowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

CENA

 • Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 200 PLN  + VAT
 • Dla pozostałych uczestników – 250 PLN + VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia  wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.

Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 

Uwaga!!!  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03.06.2019r. (poniedziałek)

 

Informacji  udziela:

Grażyna Koryzma

specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji dokumentów tel. 77 441 76 69,  g.koryzma@oig.opole.pl

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do udzału

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram