Szkolenie pt. „Zmiany w podatkach 2019/2020 kompleksowe omówienie” 04.12.2019r.

 

Opolska Izba Gospodarcza, zaprasza na szkolenie pt. „Zmiany w podatkach 2019/2020  kompleksowe omówienie”  które odbędzie się dnia  04.12.2019 o godzinie 09.00 do 14.00 w Opolskiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w  sali  narad II piętro.

Szkolenie ze względu na swój przekrojowy charakter adresowane jest do:

 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych
 • pracowników działów księgowości, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami dotyczącymi podatków dochodowych i VAT.

Celem szkolenia jest:

Przedstawienie zmian w prawie podatkowym, które będą miały wpływ na wszystkich podatników. Celem zmian jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego poprzez m.in. wprowadzenie centralnego rejestru podatników VAT oraz obligatoryjnego split paymentu, modyfikację zasad wystawiania faktur do paragonów bez NIP, a także rewolucyjne zmiany w rozliczaniu podatku u źródła. Oprócz zmian o charakterze uszczelniającym, ustawodawca przewidział także pakiet zmian w podatkach dochodowych, których celem jest m.in. zwolnienie z PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz obniżenie stawki PIT do 17%, a także podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Nowelizacje zostały ujęte w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami – zwłaszcza, że dla poszczególnych zmian ustawodawca przewidział różne terminy ich wejścia w życie.

W związku z powyższym proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie najważniejsze zmiany legislacyjne w PIT, CIT, VAT.

Podczas spotkania zapoznacie się m.in. z tematami  :

I.Zmiany w VAT

1.Obligatoryjny Split Payment

a.Katalog towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności

b.Wartość transakcji a obowiązek stosowania MPP

c.Zmiana zasad rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT – opłacanie innych podatków i ZUS z rachunku VAT.

d.Realizacja zbiorczych przelewów w MPP

e.Nowe zasady wystawiania faktur dla transakcji objętych split payment – obowiązkowe oznaczenie na fakturze: „mechanizm podzielonej płatności”

f.Sankcje w VAT i KKS dla nabywcy i wystawcy za niestosowanie obowiązkowego split payment

g.Wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT bez opłaty skarbowej

h.Obowiązek założenia rachunku firmowego – także dla zagranicznych przedsiębiorców!

i.Zmiany w CIT i PIT – płatność z pominięciem MPP wyłączone z kosztów podatkowych

 

2.Centralny rejestr podatników od 1 września 2019 r.

a.Ułatwienia w weryfikacji kontrahentów

b.Sankcje w VAT i CIT za płatności na niezgłoszone rachunki – Jak bezpiecznie dokonać płatności na rachunek niezgłoszony do rejestru?

 

3.Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.

a.Odejście od PKWiU 2008 i przejście na nomenklaturą scaloną i PKWiU 2015

b.Zmiany stawek VAT na poszczególne towary i usługi

c.Wiążące Informacje Stawkowe – szansa na pozyskanie ochrony

 

4.JPK_VAT – nowe struktury logiczne od kwietnia/lipca 2020 r.

a.Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K

b.Nowe JPK_VAT i nowe dane w tej strukturze – dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników

c.Sankcje za błędy w JPK_VAT

d.Centralny rejestr faktur

 

5.Inne ważne zmiany w VAT o 1 września 2019 r.

a.Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów z NIP:

 • sankcje za nieprawidłowe wystawienie faktury

b.Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla dostaw elektroniki, części do samochodów czy też świadczenia usług ściągania długów

c.Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia w obrocie nieruchomościami

d.Indywidualny podatkowy numer rachunku bankowego dla wszystkich podatników

e.Nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT

 

6.Kasy fiskalne – zmiany od 1 maja 2019 r.

1.Terminy obowiązkowej wymiany kas

2.Ulga na zakup kasy

 

II.Zmiany w CIT i PIT

1.NOWOŚĆ! Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych

a.Zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach

b.Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji

c.zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika

d.zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019

 

2.Obniżona stawka PIT z 18% do 17% oraz inne zmiany od 1 października 2019 r.:

a.Rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT

b.Zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT

c.Zmiany dotyczące kwoty wolnej

d.Stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2019 r.

e.Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika

 

3.Wybrane zmiany w podatkach dochodowych z 2019 r.

 a.Podatek u źródła – rewolucyjne zmiany 2019/2020

 • Rodzaje przychodów objętych podatkiem u źródła
 • Rozliczenie podatku u źródła
 • Nowe limity i zasady poboru podatku
 • Oświadczenia płatnika lub opinia zabezpieczająca
 • Należyta staranność od 1 stycznia 2019 r.

b.Zmiany w dokumentacjach podatkowych

 • Nowa definicja podmiotów powiązanych
 • Nowe limity transakcyjne
 • Analizy porównywalności po zmianach
 • Przepisy przejściowe – możliwości stosowania nowych zasad do transakcji za 2018 rok

c.Zmiany dotyczące firmowych samochodów

 • Samochód wykorzystywany na tzw. użytek mieszany a koszty uzyskania przychodu
 • Zmiany w zakresie leasingu i najmu samochodu osobowego
 • Limity w zakresie ubezpieczenia
 • Analiza pierwszych interpretacji podatkowych dot. nowych zasad rozliczania samochodu w firmie
 • Analiza pierwszych interpretacji podatkowych dot. nowych zasad rozliczania samochodu w firmie

 

Szkolenie prowadzić będzie:

 Michał Staniek – doradca podatkowy i radca prawny. Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014r. W 2018r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada ponad 5 – letnie doświadczenie w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw m.in. z branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową we Wrocławiu.

 

CENA

 • Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 300  + VAT
 • Dla pozostałych uczestników – 350 + VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy. Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 

>>>> ZAPISZ SIĘ <<<<<

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 listopada br.

 Informacji udziela: Grażyna Koryzma – OIG, tel. 77 44 17 668 (669) mail: g.koryzma@oig.opole.pl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram