Szkolenie pt. „Prawo Pracy – najczęściej pojawiające się problemy przy zatrudnianiu pracowników ” 15.11.2019r.

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt. Prawo Pracy – najczęściej pojawiające się problemy przy zatrudnianiu pracowników które odbędzie  się  w dniu  15.11.2019  – o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II piętro.

Prawo pracy w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy. Jest też jedna z bardziej skomplikowanych dziedzin prawa. Ja się poruszać w gąszczu przepisów? Jak nie dać się „złapać” na podstawowych błędach?

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.

Szkolenie jest adresowane do:

pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców – pracodawców, menagerów działów HR

Program szkolenia:

1. Prawo pracy w Polsce :

 • Kodeks Pracy, ale nie tylko; inne źródła prawa pracy; regulaminy i obwieszczenia.

2. Zawieranie stosunku pracy:

 • negocjacyjny charakter stosunku pracy; jak dobrze napisać umowę o pracę; rodzaje umów o pracę; co jeszcze oprócz umowy?

3. Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:

 • wstępne badania profilaktyczne ; szkolenie BHP; wyposażenie w odzież roboczą.

4. Czas pracy :

 • co to jest czas pracy; rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy; rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

5. Wynagrodzenie za pracę:

 • co jest a co nie jest wynagrodzeniem; wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie; inne świadczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:

 • wymiar urlopu; – urlop w godziny czy w dni; odmowa udzielenia urlopu; urlop niepełnoetatowca.

7. Odpowiedzialność pracownicza :

 • odpowiedzialność za szkody; kary porządkowe

8. Rozwiązanie stosunku pracy :

 • sposoby „pożegnania się” z pracownikiem; dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia, świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać.

9. Umowa o pracę a umowa zlecenia :

 • kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy; – jak dobrze ukształtować zlecenie; badania profilaktyczne i szkolenie BHP na zleceniu; czas pracy a zlecenie.

 

Prowadzący:
Piotr Malinowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

CENA

 • Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250  + VAT
 • Dla pozostałych uczestników – 300 + VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.

Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 

Uwaga!!!  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.11. 2019r.

 

>>>>>>>>ZGŁOSZENIE<<<<<<

 

Informacji  udziela:

Grażyna Koryzma

specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji dokumentów    g.koryzma@oig.opole.pl     tel. 77 441 76 69

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram