Szkolenie pn. „Zatrudnianie cudzoziemców zmiany w 2022 r. z uwzględnieniem sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie” 19.10.2022

 

Serdecznie zapraszamy 19 października 2022r. na szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców zmiany w 2022 r. z uwzględnieniem sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie”, które odbędzie się w godz. 09:00 do 15:00. Organizatorem szkolenia jest Opolska Izba Gospodarcza.

Celem szkolenia będzie zapoznanie z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie w 2022 r.

Szkolenie jest adresowane do: pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości; przedsiębiorców; pracowników agencji pracy tymczasowej; pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasad dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców;

2. Zatrudnienie obywateli Ukrainy po 24.02.2022 NOWOŚĆ;

3. Podstawy legalnego pobytu;

4. Kiedy zatrudnimy bez starania się o zezwolenie na pracę?;

5. Zagadnienia wspólne dla dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców;

6. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

7. Zezwolenia na pracę sezonową;

8. Zezwolenia na pracę;

9. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

10. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie

Prowadzący: Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, prawa administracyjnego i prawa pracy.

CENA
• Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 zł. + VAT
• Dla pozostałych uczestników – 300 zł. + VAT
(23 % VAT, jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.10.2022 r. na adres mailowy g.koryzma@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl

 

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram