Szkolenie pn. „RODO w HR w świetle najnowszych przepisów” 20.10.2022

 

Zapraszamy na szkolenie pn. „RODO w HR w świetle najnowszych przepisów”, które organizujemy wspólnie z Kancelarią Bezpieczeństwa Informacji.

Szkolenie odbędzie się 20 października 2022 w sali szkoleniowej OIG, ul. Krakowska 39 Opole, w godzinach 9:00-15:00.

Adresowane jest do :
➢ Właścicieli przedsiębiorstw i kadry zarządzającej
➢ Osób pracujących w dziale personalnym/HR, odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje)
➢ Osób będących lub przygotowujących się do objęcia funkcji Inspektora ochrony danych
➢ Osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia:
1. Omówienie podstaw prawnych przetwarzania w dziale HR zgodnie z RODO
2. Omówienie procedury rekrutacji pracownika
3. Omówienie procesu zatrudniania pracownika
4. Omówienie procesu obsługi pracownika

 

CENA
• Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 + VAT
• Dla pozostałych uczestników –300 + VAT
(23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 października 2022r. na adres mailowy g.koryzma@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram