Szkolenie pn. „Kadry i Płace” 25.10.2022

 

Dnia 25 października 2022 w godz. 9:00-15:00 organizujemy szkolenie pn. „Kadry i Płace”. Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej OIG, ul. Krakowska 39 Opole.

Celem szkolenia będzie przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawnych regulacji określających zakres funkcjonowania działów kadr i płac. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.

Szkolenie jest adresowane do: pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości; przedsiębiorców.

Program szkolenia:
1. Rola działów kadrowo – płacowych w organizacji oraz ich zadania;
2. Prawo pracy w Polsce;
3. Stosunek pracy;
4. Umowa o pracę – podstawy;
5. Rozwiązanie umowy o pracę;
6. Telepraca a praca zdalna – NOWOŚĆ;
7. Wynagrodzenia za pracę;
8. Czas pracy;
9. Obowiązki pracodawcy i pracownika;
10. Urlopy pracownicze
11. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Prowadzący: Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.

CENA
• Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250, 00 zł. + VAT
• Dla pozostałych uczestników – 300, 00 zł. + VAT
(23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.10.2022r. na adres mailowy g.koryzma@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram