Szkolenie pn. „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM I ORGANIZACJA CZASU PRACY” 03.12.2019r.

Opolska Izba Gospodarcza i  Instytut Komunikacji O-Media zapraszają na szkolenie pn. „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM I ORGANIZACJA CZASU PRACY” które odbędzie się w dniu  03 grudnia br. (wtorek) o  godzinie 09.00 do 16.00 w  sali szkoleniowej Opolskiej  Izby Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, II piętro.

Szkolenie kierowane jest do :

Kadry zarządzającej: dyrektorów, kierowników, właścicieli, menadżerów.

Celem szkolenia jest poprawa efektywności kierowania pracą zespołu oraz motywacji poszczególnych pracowników do działania, dzięki poprawie komunikacji w organizacji, eliminacji blokad komunikacyjnych, „toksyn zespołowych” i wyposażeniu członków zespołu w podstawową wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów, technik motywacyjnych, organizacji czasu pracy, ustalaniu priorytetów.

Program szkolenia:

 1. Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Przydzielanie zadań w zespole. Dzielenie zadań – terminy i czasochłonność, planowanie rezerw ludzi i czasu na wypadek nieprzewidzianych zadań do przydzielenia, dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadnia bieżące, czas na rozwój.
 • Codzienne operacyjne zarządzanie czasem, przyjmowanie lub odrzucanie zleceń, optymalizacja wykorzystania czasu przez rezygnacje ze zbędnych działam i likwidowanie „ złodziei czasu”.
 • Techniki dyscyplinowania i egzekwowania (FUKO oraz technika 4AS).
 • Techniki rozmów rozwojowych – feedbeck, informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca, technika ”kanapki”
 • Wyznaczanie i osiąganie celów – wizja życiowa, cele przypisane do stanowiska pracy, priorytetyzacja zadań i celów, planowanie work-life-balance – równowagi między pracą, odpoczynkiem i życiem osobistym,
 1. Organizacja czasu pracy
 • Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie;
 • Bariery efektywnego wykorzystania czasu;
 • Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia;
 • Techniki i metody zarządzania czasem;
 • Ustalanie priorytetów, a właściwe podejmowanie decyzji
 • Codzienne operacyjne zarządzanie czasem – przyjmowanie lub odrzucanie zleceń od klientów, planowanie kolejności realizacji zleceń, czasochłonność
 • Optymalizacja wykorzystania czasu poprzez rezygnację ze zbędnych zadań (złodzieje czasu)

 

Szkolenie prowadzić będzie:  Ewa Kosowska-Korniak, Trener Instytutu Komunikacji O-Media – Akademii VCC:

dr prawa, mediatorka sądowa, specjalistka ds. public relations, dziennikarka, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media – Akademii Edukacyjnej VCC.

Ewa Kosowska-Korniak to trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediatorka stała Sądu Okręgowego
w Opolu, współpracownik Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trenerka mediacji VCC. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych i szkoleniach mediacyjnych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym, dziennikarskim oraz praktyką w sferze public relations. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Środowiska, przedstawicieli biznesu,  sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów, radców prawnych, polityków, urzędników i nauczycieli, mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów i studentów. Przez 12 lat pracowała w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. PR., występując w licznych ogólnopolskich programach telewizyjnych, w tym programach na żywo. Ma 10-letnie doświadczenie dziennikarskie, związane z pracą w redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej”.

 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, wzbogaconych wykładem. Metody aktywizują uczestników do ćwiczeń. Praca w grupie, symulacje, casestudy, burze mózgów.

 

CENA:    Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej –  250 PLN  + VAT        Dla pozostałych uczestników – 300 PLN +  VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy. Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

>>>>> ZGŁOSZENIE <<<<<<

 

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 listopada br.

 

 Informacji udziela: Grażyna Koryzma – OIG, tel. 77 44 17 668 (660) mail: g.koryzma@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram