Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym i organizacja czasu pracy” 09.01.2020r.

 

Opolska Izba Gospodarcza i Instytut Komunikacji O-Media zapraszają na szkolenie pn. „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM I ORGANIZACJA CZASU PRACY” które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020r. (czwartek) o godzinie 09.00 do 16.00 w sali szkoleniowej Opolskiej Izby Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, II piętro.

Szkolenie kierowane jest do :
Kadry zarządzającej: dyrektorów, kierowników, właścicieli, menadżerów.

Celem szkolenia jest poprawa efektywności kierowania pracą zespołu oraz motywacji poszczególnych pracowników do działania, dzięki poprawie komunikacji w organizacji, eliminacji blokad komunikacyjnych, „toksyn zespołowych” i wyposażeniu członków zespołu w podstawową wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów, technik motywacyjnych, organizacji czasu pracy, ustalaniu priorytetów.

Program szkolenia:
1. Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym
> Przydzielanie zadań w zespole. Dzielenie zadań – terminy i czasochłonność, planowanie rezerw ludzi i czasu na wypadek nieprzewidzianych zadań do przydzielenia, dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadnia bieżące, czas na rozwój.
> Codzienne operacyjne zarządzanie czasem, przyjmowanie lub odrzucanie zleceń, optymalizacja wykorzystania czasu przez rezygnacje ze zbędnych działam i likwidowanie „złodziei czasu”.
> Techniki dyscyplinowania i egzekwowania (FUKO oraz technika 4AS).
> Techniki rozmów rozwojowych – feedbeck, informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca, technika ”kanapki”
> Wyznaczanie i osiąganie celów – wizja życiowa, cele przypisane do stanowiska pracy, priorytetyzacja zadań i celów, planowanie work-life-balance – równowagi między pracą, odpoczynkiem i życiem osobistym,

2. Organizacja czasu pracy
> Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie;
> Bariery efektywnego wykorzystania czasu;
> Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia;
> Techniki i metody zarządzania czasem;
> Ustalanie priorytetów, a właściwe podejmowanie decyzji
> Codzienne operacyjne zarządzanie czasem – przyjmowanie lub odrzucanie zleceń od klientów, planowanie kolejności realizacji zleceń, czasochłonność
> Optymalizacja wykorzystania czasu poprzez rezygnację ze zbędnych zadań (złodzieje czasu)

Szkolenie prowadzić będzie: Ewa Kosowska-Korniak, Trener Instytutu Komunikacji O-Media – Akademii VCC: dr prawa, mediatorka sądowa, specjalistka ds. public relations, dziennikarka, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media – Akademii Edukacyjnej VCC. Ewa Kosowska-Korniak to trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediatorka stała Sądu Okręgowego w Opolu, współpracownik Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trenerka mediacji VCC. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych i szkoleniach mediacyjnych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym, dziennikarskim oraz praktyką w sferze public relations. Przez 12 lat pracowała w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. PR.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, wzbogaconych wykładem. Metody aktywizują uczestników do ćwiczeń. Praca w grupie, symulacje, casestudy, burze mózgów.

CENA:

Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 PLN + VAT

Dla pozostałych uczestników – 300 PLN + VAT (23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.
Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

>>>>>ZGŁOSZENIE<<<<<

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03 stycznia 2020r.

Informacji udziela:

Grażyna Koryzma – OIG, tel. 77 44 17 668 (660)

e-mail: g.koryzma@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram