Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych. Somar

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz nadaniem uprawnień ważnych w całej Unii Europejskiej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram