Szkolenia wrześniowe w Opolu organizowane przez OIG

Zapraszamy serdecznie na szkolenia wrześniowe organizowane przez OIG w Opolu 🆕🧑‍🏫
 
Najbliższy termin 📅 8 września 2022r. pt.”RODO w HR w świetle najnowszych przepisów”.
 
W programie:
🔶Omówienie podstaw prawnych przetwarzania w dziale HR zgodnie z RODO
🔶 Omówienie procedury rekrutacji pracownika
🔶 Omówienie procesu zatrudniania pracownika
🔶 Omówienie procesu obsługi pracownika
 
Szkolenie jest adresowane do właścicieli przedsiębiorstw i kadry zarządzającej, osób pracujących w dziale personalnym/HR, odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje), osób będących lub przygotowujących się do objęcia funkcji Inspektora ochrony
danych, osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.
CENA
• Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 + VAT
• Dla pozostałych uczestników –300 + VAT
(23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)
Zaproszenie oraz zgłoszenie znajdują się w linku: oig.opole.pl/elementor-9202/
Zgłoszenia przyjmowane są do 05 września 2022r. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres mailowy g.koryzma@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 77 441 76 69 wew.14
 
———————————————————————————————————————————————————————————-
Kolejne szkolenie 📅14 września 2022r. pt. „Kadry i Płace”.
 
Prowadzący: Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawnych regulacji określających zakres funkcjonowania działów kadr i płac. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.
 
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości; przedsiębiorców.
 
W programie:
🔶 Rola działów kadrowo – płacowych w organizacji oraz ich zadania.
🔶 Prawo pracy w Polsce.
🔶 Stosunek pracy
🔶 Umowa o pracę – podstawy
🔶 Rozwiązanie umowy o pracę
🔶 Telepraca a praca zdalna – NOWOŚĆ
🔶 Wynagrodzenia za pracę
🔶 Czas pracy
🔶 Obowiązki pracodawcy i pracownika.
🔶 Urlopy pracownicze
🔶 Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
CENA
• Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250, 00 zł. + VAT
• Dla pozostałych uczestników – 300, 00 zł. + VAT
(23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)
Zaproszenie oraz zgłoszenie znajdują się w linku: oig.opole.pl/elementor-9202/
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2022r. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres mailowy g.koryzma@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 77 441 76 69 wew.14
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram