Szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2020 r.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2020. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 8,2%. W pierwszym kwartale dynamika była dodatnia i wyniosła 2,0%, natomiast w czwartym kwartale roku ubiegłego 3,2%.

Według statystyk wyrównanych sezonowo, produkt krajowy w drugim kwartale 2020 był w ujęciu realnym niższy niż kwartale pierwszym o 8,9%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadł o 7,9%.

Analizując dane o wynikach drugiego kwartału należy mieć na uwadze, że zaczynający kwartał kwiecień był już pod szczególnym  wpływem perturbacji związanych z pojawieniem się koronawirusa. Początek kwartału prezentował się wręcz gorzej niż oczekiwano i był najtrudniejszym okresem dla gospodarki. Nieco inaczej rzecz miała się z majem i czerwcem, które też choć bardzo złe prezentowały się lepiej niż w prognozach.

Produkt krajowy brutto za II kwartał zgodny z oczekiwaniami

Zaprezentowane dziś dane okazały się zbliżone do konsensusu rynkowego. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładały spadek PKB nieznacznie przekraczający 6%, te bardziej pesymistyczne wskazywały na spadek głębszy niż 10%.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za II kwartał prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 31 sierpnia.

Źródło KIG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram