Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa

Kluczowe punkty:
38 proc. respondentów negatywnie ocenia kondycję swojej firmy (wobec 42% w kwietniu). W skali od
0 do 10 średnia ocena to 4,7, wobec 4,5 przed miesiącem, ubytek pesymistów nie jest już tak duży jak
miesiąc wcześniej.
Tendencje nie są jednak jednoznaczne, mamy odbicie w usługach dla ludności i mikro firmach, ale w
firmach średnich i dużych oceny nawet lekko się pogorszyły, także kryzys trwa …
Firmy od własnej sytuacji gorzej oceniają stan całej gospodarki, 66% firm negatywnie ocenia jej
kondycję. Nie wierzymy więc w istotne odbicie w całej gospodarce.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram