Sprzedaż detaliczna w styczniu 2021 r.

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 24,6% niższa niż w grudniu i jednocześnie 6,0% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zazwyczaj styczeń przynosi silne spadki sprzedaży będące głównie odreagowaniem wysokiego grudnia, więc i naszego okołoświątecznego i sylwestrowego szaleństwa zakupów. Tegoroczna korekta okazała się dodatkowo wyraźnie głębsza od notowanej przed dwunastoma miesiącami. Było to splotem trzech istotnych czynników. Po pierwsze odreagowany był tym silniejszy od typowego wzrost z grudnia. Po drugie, silnie dały o sobie znać ograniczenia około-pandemiczne, zwłaszcza w wymiarze obowiązku zamknięcia wielu placówek handlowych. Po trzecie, porównując wynik obecnego stycznia tak z grudniem jak i styczniem roku ubiegłego musimy pamiętać o zupełnie innej aurze. Ostry mróz i duże opady śniegu nie sprzyjają wyprawom na zakupy, ale raczej skłaniają by niekorzystny czas przeczekać, koncentrując się na innych aktywnościach.

Otwarcie handlu z początkiem lutego dało szansę na odrobienie części niezrealizowanych w styczniu obrotów. Jednak, co trzeba podkreślić, jedynie niewielkiej części.

Wyniki stycznia okazały się słabsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych, gdzie przeciętnie oczekiwano wyniku słabszego niż przed rokiem o około 3,5%-4,5%. Zwracają wciąż uwagę słabe (w ujęciu dynamiki rocznej) wyniki sprzedaży paliw, ale przede wszystkim odzieży i obuwia, towarów z grupy pozostałe oraz prasy, książek i pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach.

W styczniu spadki sprzedaży zanotowano we wszystkich ośmiu rodzajach towarów: tekstylia, odzież i obuwie (o 53,9%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 46,3%), meble, rtv, agd (o 32,4%), pozostałe (o 24,3%), żywność napoje i wyroby tytoniowe (o 23,1%), farmaceutyki i kosmetyki (o 21,4%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 9,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 9,2%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w sześciu grupach towarów: tekstylia, odzież i obuwie (o 42,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,6%), pozostałe (o 14,7%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,3%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 7,2%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 5,1%). Dwiema grupami, w których sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem były: meble, rtv, agd (o 8,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,5%),

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w styczniu spadek  sprzedaży o 24,9%, a jej poziom niższy niż przed rokiem również 6,0%. W grudniu poziom sprzedaży był o 0,8% niższy niż przed rokiem.


 

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 22 630 97 24
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram