Spotkanie z Sabiną Gorzkullą, wicestarostą krapkowicką

Opolska Izba Gospodarcza chętnie współpracuje z samorządami. Modelowo wręcz układa się współdziałanie z powiatem krapkowickim. Dzisiaj, 6 września gościem Bartosza Ryszki, prezesa zarządu OIG była Sabina Gorzkulla, wicestarosta krapkowicka. Było to już kolejne spotkanie, na którym omawiano m. in. szczegóły dotyczące znaczącej i z długoletnią historią imprezy Pożegnania Lata. W tym roku członkowie i zaproszeni goście spotkają się pod egidą powiatu krapkowickiego 4.10.2022 r. na zamku w Mosznej. 

Spotkanie to będzie również w zupełnie nowej odsłonie, tematem spotkania będzie –„Kompas gospodarczy w sercu opolszczyzny”.

Szczegółowy plan wydarzenia zostanie umieszczony wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram