Spotkanie w Namysłowie 17.11.2022 r.

17.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu namysłowskiego. Organizatorami byli Konrad Gęsiarz, starosta namysłowski  oraz Bartosza Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej.

Czesław Drozd, dyrektor oddziału OIG w Brzegu pełnił rolę prowadzącego spotkanie, a w jego trakcie wysłuchano prelekcji przedstawicieli lokalnych instytucji, w tym:
🎤 Lilianny Hanc-Hinborch, naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie oraz Izabeli Kokot-Gonery,
🎤 Iwony Kamińskiej, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,
🎤 Anny Paszkowskiej-Bryckiej, kierownika Biura Terenowego ZUS w Namysłowie oraz Agnieszki Komar,
🎤 płk Andrzeja Mudraka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram