Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Lewinie Brzeskim 21.11.2023 r.

We wtorek 21 listopada 2023 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zorganizowane przez Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura KotaręPrezesa OIG Bartosza Ryszkę.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzegu, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Brzegu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego UO oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram