Spotkania indywidualne DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

W ramach projektu trwa identyfikacja potrzeb Uczestników/czek Projektu, która zostanie zakończona opracowaniem Indywidualnych Planów Działania uwzględniających potrzeby, cele oraz plany zawodowe osób rozpoczynających udział w projekcie. Spotkania mają na celu wsparcie Uczestnika Projektu w wyborze ścieżki kariery zawodowej dostosowanej do jego indywidualnych predyspozycji oraz faktycznemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Rekrutacja do Projektu nadal trwa! Przyjdź! Zadzwoń! Sprawdź!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram