Seminarium biznesowe pt. „Trudny rok 2023 – zagrożenia dla przedsiębiorstw” 15.06.2023 r.

W czwartek, 15.06.2023 r. w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej odbyło się seminarium biznesowe pn. „Trudny rok 2023 — zagrożenia dla przedsiębiorstw”, które przeprowadzili Panowie Krzysztof Frydziński i Piotr Mazur z firmy doradczej FIM Consulting.

Po przywitaniu uczestników przez Dyrektora Biura OIG, rozpoczęła się dyskusja, polegająca na wymianie poglądów i wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

  • Jakich zagrożeń makroekonomicznych biznes może spodziewać się w roku 2023?
  • W jaki sposób zagrożenia makroekonomiczne mogą wpłynąć działanie przedsiębiorstw w naszym regionie?
  • Jak ograniczyć ryzyko działalności gospodarczej wynikającej z zagrożeń?

Celem seminarium było zidentyfikowanie scenariuszy rynku, ocenienie oddziaływanie poszczególnych czynników na przedsiębiorstwa uczestników seminarium oraz zidentyfikowanie strategii obrony.

Dziękujemy FIM Consulting za merytoryczne spotkanie, a uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram