baner1

Lista Mediatorów Sądu

Lista mediatorów  dla spraw wnoszonych od.03.12.2014
Lista nr 5 – Mediatorzy rekomendowani przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Specjalizacja Przebieg pracy zawodowej
1. Zbigniew Burzmiński Opole Prawo budowlane, upadłościowe, handlowe, cywilne

Sędzia sądów opolskich o kilkunastoletnim stażu, następnie radca prawny w samodzielnej kancelarii,
– wykładowca na szkoleniach aplikantów,
– wieloletni syndyk  w postępowaniach upadłościowych.

2. Roman Adam Jarosiński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, budowlane , handlowe

Radca prawy, Prawnik roku 2011 Opolszczyzny

3. Ewa Kosowska – Korniak Opole Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, skarbowe

Prawnik, Mediator wpisany na listę mediatorów , doktorant Uniwersytetu w Opolu, wykładowca  uniwersytecki, koordynator opolskiego salonu mediatora,

4. Przemysław Kuliński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, skarbowe handlowe, korporacyjne

Adwokat, praktyka we własnej kancelarii

5. Mirosław Mrówka Opole Prawo cywilne, gospodarcze

Doktor nauk ekonomicznych UE we Wrocławiu – w zakresie zarządzania strategicznego, nauczyciel akademicki, Mediator sądowy( Wrocław , Opole) w specjalistycznych postępowaniach gospodarczych ( fuzje, przejęcia, podział majątku kapitałowego, wycen przedsiębiorstw, analiz strategicznych, badań kondycji finansowych).

6. Pazdan Wiesław Opole Prawo cywilne, prawo handlowe, prawo upadłościowe 15-letni staż sędziowski w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym oraz w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Opolu- którego był przewodniczącym. Obecnie radca prawny w samodzielnej kancelarii prawniczej.
7. Marian Pecela Opole Org. i zarz. robotami budowlanymi oraz usługi budowlane, zamówienia publiczne (FIDIC) i unijne, ochrona środowiska, spółdzielczość, administracja  państwowa, handel, usługi, prawo gospodarcze, transport , spedycja , logistyka,

Stanowiska kierownicze w spółkach pr. handlowego oraz w spółdzielniach,
Członek rad nadzorczych spółdzielni oraz związków pracodawców zaplecza energetyki.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram