Rozpoczęcie realizacji staży zawodowych dla UP

Pierwsi UP rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe, zgodnie ze ścieżką wsparcia zaplanowaną  w projekcie „Misja Praca”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram