Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Misja Praca” RPOP.08.02.00-16-0006/20” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi 08 – Integracja społeczna, Działania 08.02 – Włączenie społeczne.

Opis projektu znajduje się tutaj: oig.opole.pl/misja-praca/

Dokumenty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo pod linkiem oig.opole.pl/misja-praca/do-pobrania/

Kontakt do biura projektu: oig.opole.pl/misja-praca/kontakt/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram