Rusza nowy projekt Akademia Menadżera MMPŚ2

 

Opolska Izba Gospodarcza została partnerem projektu skierowanego do przedsiębiorców. Głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt obejmie trzy województwa z Makroregionu 4: opolskie, śląskie
i łódzkie.

UWAGA: nowy numer telefonu +48 42 2080606, tu można uzyskać informacje na temat projektu.

CEL: podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez (min. 90% z 750) objętych wsparciem uczestników. Projekt zakończy się w czerwcu 2022. Obejmuje on refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.

LIDER:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlową, 
PARTNERZY:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
Opolska Izba Gospodarcza, HRP Group sp. z o.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram