Pytania przed szkoleniem. RODO bez tajemnic

Kancelaria Bezpieczeństwa i Informacji, 13 października przeprowadziła w Opolskiej Izbie Gospodarczej szkolenie dla właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjalistów ds. marketingu, osób obsługujących bazy danych klientów, reklamacje, przygotowujących się do objęcia funkcji inspektora ochrony danych:, pt.: Przygotuj pytania, a dostaniesz odpowiedź. Co wymaga od nas RODO? Najnowsze zmiany w przepisach w związku z wyrokami sądów, decyzjami PUODO, EROD, EIOD. 
 
 
Bożena Krawczyk omówiła zagadnienia w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz. 730), orzecznictwa sądowego i wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Po części teoretycznej kursanci sprawdzali wiedzę na warsztatach prowadzonych z zastosowaniem: prezentacji multimedialnej i studium przypadków (casestudy). Całość zamknęła dyskusja uczestników z
prowadzącą. 
– Szkoda, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią ze szkolenia mogło skorzystać tylko kilkanaście osób – mówiła jedna z uczestniczek. RODO dalej pozostaje tematem, który wymaga wielu wyjaśnień.  

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram