Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

W końcu listopada liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1025,7 tys. osób i była o 7,3 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 176,1 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama jak w pięciu poprzednich miesiącach i jednocześnie o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że w listopadzie najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (9,9%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).

Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe. Obecnie popyt na pracowników sezonowych wygasa, a na statystyki rynku pracy wpływa też druga fala obostrzeń w gospodarce.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram