Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób, a wynagrodzenie – 5360 PLN

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób i tym samym okazało się o 1,1% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w listopadzie zatrudnienie okazało się o 0,6 tys. osób, tj. o 0,01% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 75,9 tys. osób tj. o 1,2%. Stabilizacja zatrudnienia notowana w listopadzie jest wypadkową dwóch działających w przeciwnych kierunkach zjawisk. Dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wstrzymanych wiosną, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników. Z drugiej zaś strony na wyniki negatywnie wpłynęło wchodzenie części branż w okres wprowadzonych jesienią obostrzeń sanitarnych.

Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia po jedenastu miesiącach roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrudnienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,2%), gospodarce odpadami (o 3,2%), informacji i komunikacji (o 3,2%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 2,7%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,8%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,8%) oraz produkcji odzieży (o 9,1%), ale również w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,6%).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram