Promocja gospodarcza miasta Opola

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy

Rozwój miasta ściśle wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości. Tylko idąc tą drogą można zatrzymywać młodych ludzi w Opolu i zachęcać innych, by wybierali je jako miejsce do życia. To gospodarka i tworzenie nowych miejsc pracy wpływa na zamożność miasta oraz jego mieszkańców. Dlatego jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, zadaniem dla mnie jest tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu w Opolu. Od kiedy w 2014 roku zostałem wybrany prezydentem Opola, to priorytet w moim działaniu.

Nie byłoby jednak pozytywnego klimatu dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości, gdyby nie Wasze zaangażowanie i działanie. Ważne jest sprowadzanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w mieście. Szczególnie istotne jest tworzenie odpowiednich warunków dla osób prowadzących działalność w Opolu od wielu lat. Małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli firm rodzinnych emocjonalnie związanych z miejscem, w którym mieszkają i żyją.

W Opolu realizujemy politykę niskich podatków. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia: do 55% z podatku dochodowego i do 10 lat od nieruchomości. Realizowana polityka nie oznacza niskich wpływów do kasy miasta. Świetnie natomiast się sprawdza. Powstają nowe zakłady pracy, a istniejące firmy zwiększają zatrudnienie. Dzięki współpracy miasta z biznesem mamy niskie bezrobocie i rosnące przychody. Dziękować za to możemy przedsiębiorcom, bo to Państwo w dużej mierze sprawiliście, że mamy najwyższy w historii budżet miasta wynoszący ponad 1,3 miliarda złotych.

Pragnę zapewnić, że polityka wsparcia dla biznesu będzie konsekwentnie realizowana. Dzięki niej są pieniądze na poważne inwestycje mające poprawić jakość i komfort życia w Opolu. Budujemy obwodnicę i centra przesiadkowe. Rewitalizujemy ważne ulice i place miasta, dbamy o tereny zielone i rekreacyjne. W planie są też budowy: aquaparku oraz Centrum Nauki i Technologii, które ma inspirować młodych ludzi mających w przyszłości być siłą naszego miasta.

Opole to znakomita lokalizacja dla Twojego biznesu. Miejsce, w którym warto mieszkać i pracować.

Prezydent Miasta Opola
Arkadiusz Wiśniewski

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram