O projekcie

Projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających poniższe warunki:

  1. mają  ukończone 30  lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),
  2. bezrobotne, bierne zawodowo a także pracujące (zarabiające nie więcej niż płaca minimalna)
  3. w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

CEL PROJEKTU

W ramach projektu utworzonych zostanie 45 nowych firm, udzielonych zostanie 45 dotacji do 27 000  złotych brutto każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c brutto przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu 60 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram