Posiedzenie Rady OIG 03.10.2023 r.

We wtorek (03.10) odbyło się posiedzenie Rady Opolskiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania rozstrzygnięto m.in. następujące kwestie: zatwierdzono listę arbitrów i mediatorów Sądu Arbitrażowego przy OIG, powołano skład Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji na kadencję 2023-2024 oraz zatwierdzono zmianę kwot składek członkowskich od roku 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram