Posiedzenie Kapituły ONJ i Kapituły Laurów 30.01.2024 r.

We wtorek 30.01.2024 r. w siedzibie OIG odbyły się dwa posiedzenia. O godz. 10.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Opolskiej Nagrody Jakości, które miało charakter organizacyjny. Zatwierdzono na nim m.in. regulamin konkursu oraz harmonogram działania. Następnie odbyło się drugie posiedzenie Laurów Umiejętności i Kompetencji, podczas którego rozmawiano m.in. o kandydaturach, które napłynęły do OIG.

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do XXIV edycji konkursu Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram