Pierwsze posiedzenie Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2022

 

Pierwsze posiedzenie Kapituły odbyło się w dniu 27 października 2022 r. i miało charakter organizacyjny. Zasadniczym punktem posiedzenia było omówienie i przedstawienie  kandydatur  do wyróżnienia Platynowym i Złotymi Laurami Umiejętności i Kompetencji 2022. Członkowie Kapituły przeprowadzili również analizę regulaminu przyznawania Laurów.

Uroczysta gala odbędzie się w pierwszym kwartale roku 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram