Pani Grażyno – Dziękujemy!

30 listopada 2023 r. Opolska Izba Gospodarcza podziękowała za wieloletnią pracę Pani Grażynie Koryzmie, która tym samym rozpoczyna nową przygodę – życie na emeryturze 🙂 13,14, a może i 15 emeryturze…

Pani Grażyna była osobą odpowiedzialną za organizację konkursu Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowała szkolenia, prowadziła projekty, dokonywała legalizacji dokumentów oraz była historią instytucji.

Cenne doświadczenie, które pozyskiwała od 1997 roku, uczyniło ją naszą „skarbnicą wiedzy”.

Za wszystko – dziękujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram