Ostateczna lista rankingowa – IV nabór dotacja.

Opolska Izba Gospodarcza publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji w ramach IV naboru po zakończeniu procedury odwoławczej.

Ostateczna lista rankingowa – do pobrania

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram