OPOLSKIE STAŻE Z POWEREM

 

Trwa nabór do projektu „Opolskie staże z PO WERem”. Wykorzystano już połowę z puli 130 staży dla młodych Opolan Warto więc zgłosić się i wykorzystać okazję do znalezienie swego przyszłego pracodawcy, bowiem niemal wszyscy stażyści z tego projektu znajdują zatrudnienie u „stażowego” pracodawcy. Projekt prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Staż z PO WERem jest dla:

 • ludzi od 18 do 30 roku życia (oznacza to, że w momencie złożenia deklaracji przystąpienia do programu nie można mieć 30 lat)
 • mieszkańców województwa opolskiego
 • osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • osób, które utraciły  pracę po 1 marca 2020r.

To idealne rozwiązanie dla osób kończących naukę (np. ostatni rok szkół zawodowych, studiów licencjackich i magisterskich). Osoby te zdobędą praktyczną wiedzę i kontakt z pracodawcą jeszcze w trakcie nauki.

Do tej pory staże w ramach projektu oferowały m.in: przedszkola, żłobki, biura rachunkowe, urzędy. Z programu mogą korzystać firmy małe i średnie (5-250 pracowników).

Dlaczego z PO WERem?

Nie tylko dlatego, że wsparcie udzielane jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – a więc PO WER.  Przede wszystkim dlatego, że inicjatywa ta daje młodym mieszkańcom Opolszczyzny, wchodzącym na rynek pracy – siłę, moc – power do startu w życie zawodowe.

ZYSKI

Dla stażysty:

 • Praca u pewnego, wiarygodnego, zweryfikowanego pracodawcy.
 • Wynagrodzenie – 1890,85 zł na rękę – podczas stażu. Staż trwa od 3 miesięcy do 6 miesięcy. Z monitoringu Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że po stażu niemal wszyscy młodzi pracownicy kontynuują zatrudnienie.
 • Ubezpieczenie w czasie stażu – ZUS i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Bon szkoleniowy o wartości do 5 tys. złotych  na zdobycie wyższych, specjalistycznych  kwalifikacji.
 • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy, gdy stażysta mieszka w innej miejscowości.
 • Zwrot kosztów opieki żłobkowej i przedszkolnej, gdy stażysta ma dziecko do 7 r. życia.
 • Zwrot kosztów opieki nad tzw. osobą zależną (np. wymagający opieki rodzice).

Dla pracodawcy:

 • Pracodawca nie ponosi kosztów zatrudnienia stażysty oraz jego ubezpieczenia. To ważne, bo musiałby wyłożyć ok. 3 tys. złotych  na zatrudnienie osoby, która na rękę dostanie u niego 1890 zł.
 • Pracodawca nie ponosi kosztów tzw. opiekuna stażu: pracownik firmy wprowadzający stażystę do zawodu otrzymuje wynagrodzenie 500 zł na rękę (opłaca jedynie składkę PIT i ZUS od kwoty 500 zł).
 • Pracodawca zyskuje pracownika, którego – jak już pokazują pierwsze doświadczenia z tego projektu – zwykle zatrudnia na stałe.
 • I co ważne: zyskuje opinię pracodawcy dobrego, inwestującego w pracownika – oczywiście przy wsparciu pieniędzy europejskich, z Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasach. W czasie tzw. rynku pracownika – taka opinia ma coraz większe znaczenie podczas rywalizacji o pracowników.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Zapraszamy na: Opolskie staże z PO WERem – Strefaporadnictwa (wup.opole.pl)

Na zdjęciu: Joanna Gancarczyk – była stażystka, obecnie już pracownik biura rachunkowego Lider wraz z Anną Korczyńską, opiekunem stażystów.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram