Opolskie Inspiracje Gospodarcze, marzec 2023

We wtorek, 28 marca 2023 r. w restauracji Czardasz odbyła się trzecia edycja Opolskich Inspiracji Gospodarczych.  Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy Opolskiej Izby Gospodarczej i firmy BCH Chwaliński. Tematem wiodącym były informacje urzędu pracy o możliwościach wsparcia przedsiębiorców w ich działalności w roku 2023. Prelegentami byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

W trakcie wydarzenia pracownicy ZUS oraz Urzędu Skarbowego informowali przedsiębiorców o bieżących zmianach i możliwościach pomocowych tych instytucji. Opolskie Inspiracje Gospodarcze stały się okazją do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, to dodatkowa wartość tego wydarzenia, które doceniają uczestnicy. 

Relację z wydarzenia usłyszymy wkrótce w Radiu Opole!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram