Opolscy pracodawcy wśród wnioskujących o pieniądze na bezpieczniejsze miejsca pracy

 

Blisko 4 tysiące wniosków z całej Polski wpłynęło do ZUS w ramach konkursu na projekty poprawiające bezpieczeństwo przy stanowiskach pracy. Przedsiębiorcy z Opolszczyzny złożyli 101 wniosków na dofinansowanie swoich pomysłów. W tym roku do podziału jest aż 90 mln zł.

Termin składania propozycji jak zmniejszyć zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi minął 8 lipca. Dokładna liczba wniosków, które ZUS przyjął od pracodawców to dokładnie 3980 czyli. To o 16 proc. więcej niż w roku 2021 roku.

 – Przedsiębiorcy i właściciele firm z naszego regionu przesłali 101 wniosków
o dofinansowanie pomysłów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W skali kraju średnia kwota o jaką wnioskowali pracodawcy została oszacowana na 98,5 tysiąca złotych. Najliczniej wnioski wpływały od pracodawców z największych i najludniejszych województw bo z wielkopolskiego i śląskiego, odpowiednio 548 i 500 wniosków. Dofinansowanie może pokryć do 80 procent szacowanej wartości projektu a pracodawcy mogą otrzymać od 10 do nawet 300 tysięcy złotych – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Projekty przedstawione przez wnioskodawców wskazują na poprawę warunków pracy ponad 58 tys. pracowników z całej Polski. Najwięcej pracowników objętych dofinansowaniem jest zatrudnionych w dużych i średnich przedsiębiorców, w sumie ponad 40 tys. Jednak to małe i mikro firmy złożyły znakomitą większość wniosków w konkursie, mikroprzedsiębiorstwa – 1538, a mali pracodawcy – 1435.

Pracodawcy mogą zdobyć dofinansowanie na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Najwięcej wniosków płatnicy składek złożyli w obszarach:

  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – 260
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza – 132
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
    w zagłębieniach i innych strefach pracy – 107
  • sprzęt i urządzenia służące do poprawy bezpieczeństwa pracy w przypadkach narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne – 82
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym – 48

Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

W konkursie mogli wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogli też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram