Masz zakład, warsztat, wytwórnię? Zostało kilka dni na złożenie wniosku o pieniądze z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy

 

Tylko do 8 lipca można składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W puli jest
90 mln zł.

ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawcy mogą zdobyć dofinansowanie między innymi na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

 – Dofinansowanie może pokryć do 80 procent szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tysięcy do 300 tysięcy złotych na jednego pracodawcę. Ogólna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym
90 mln złotych czyli aż o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Szczegóły konkursu, regulamin i wzory niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie internetowej prewencja.zus.pl. Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W poprzedniej edycji konkursu z dofinansowania ZUS skorzystało około tysiąca pracodawców w Polsce. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

 

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram