Kształcenie zawodowe wraca

 

ODBUDOWANIE EDUKACJI ZAWODOWEJ
Pod takim hasłem w brzeskim Starostwie spotkali się dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych, szkolnictwa wyższego, urzędu pracy i starostwa. Konferencja dotyczyła możliwości kształcenia dualnego w powiecie brzeskim. Pod egidą Starosty Brzeskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej dyskutowano o połączeniu nauki
w szkole z zajęciami praktycznymi w zakładzie pracy. Konkluzja była oczywista. Taki system nauczania stanowi dla wielu młodych szansę na udaną przyszłość i ułatwia przejście ze szkoły do pracy zawodowej. Stanowi dobrą motywację, stwarza perspektywy i daje nadzieję na przyszłość.

EDUKACJA I GOSPODARKA RAZEM
Model edukacji w państwie musi odpowiadać na potrzeby gospodarki, wtedy jest szansa na harmonijny rozwój i stabilny rynek pracy. Przedsiębiorcy w Polsce stanęli przed wieloma wyzwaniami, w tym społecznymi i demograficznymi. Szukają najlepszych rozwiązań, by sprawnie pozyskiwać młodych, dobrze wykształconych pracowników. Niestety z uwagi na małe zainteresowanie kształceniem zawodowym i preferencje w dążeniu do uzyskania wykształcenia wyższego okazuje się, że pomiędzy przedsiębiorcami zwiększa się rywalizacja, a młodzi ludzie są coraz bardziej rozczarowani współczesnym rynkiem pracy.  Przed biznesem i oświatą pojawiają się wyzwania i zadania związane z poszukiwaniem nowej oferty w zakresie form kształcenia zawodowego. Odbudowanie szkół branżowych  pozwoli, jak mówią przedsiębiorcy wyjść z trudnej sytuacji na rynku pracy. Przywrócenie prestiżu edukacji zawodowej jest konieczne.

NIE TAKIE PROSTE
Połączenie dwóch stref, czyli systemu kształcenia branżowego w aspekcie oświaty i gospodarki nie jest takie proste – mówi Anetta Zych -Rzepecka, naczelnik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu. Szkoła pracuje w oparciu
o podstawę programową, która wyznacza ścisły kierunek edukacji. Musimy go przestrzegać, bo na końcu znajduje się trudny egzamin kompetencyjny. Uczeń musi być do niego przygotowany.

SKĄD PIENIĄDZE
Dyrektorzy szkół byli zgodni, że nie da się zbudować solidnej edukacji zawodowej bez odpowiednich nakładów finansowych. Tu, podkreślali doskonałym wyjściem jest przeniesienie praktyk zawodowych poza szkołę. Szkoły powinny kształcić w przedmiotach ogólnych, a pracodawcy organizować praktyczną naukę zawodu. Wiadomo, że bez odpowiednio wyposażonych stanowisk, bez możliwości zatrudniania doświadczonych praktyków i dobrze wyszkolonych ekspertów w charakterze nauczycieli zawodu nie da się wykształcić solidnych fachowców. A jednostki organizacyjne nie mają na to środków. W zakładach pracy wszystkie te elementy są bezpośrednio dostępne. Warto też wrócić do roli mentora, przewodnika, który będzie prowadził młodego człowieka przez meandry zawodu.  Branżowe kształcenie dualne wspiera płynne przejście ze szkoły na rynek pracy. Z przedsiębiorców,którzy już od jakiegoś czasu prowadzą klasy patronackie wynika, że dzięki takiemu systemowi kształcenia, młodzi ludzie zagrożeni wczesnym wykluczeniem z procesu kształcenia mają zagwarantowaną już ścieżkę edukacji i środki na własne potrzeby.   

BARDZO WAŻNA RODZINA
Bardzo ważnym elementem – mówił Henryk Galwas, prezes Zarządu OIG jest wiedza rodziców na temat współczesnego rynku pracy i wiedza o możliwościach, jakie niesie ze sobą kształcenie zawodowe. Często jest to klucz w procesie budowania kariery zawodowej przez młodych ludzi. Im bardziej otwarty jest zakład, im więcej oferuje zarówno w sferze zawodowej, jak i socjalnej tym szybciej przekona się rodzica, by dziecko kształciło się w szkole zawodowej. Tym bardziej – dodała Anetta Zych-Rzepecka, że uczeń nie musi kończyć edukacji na 3 letniej szkole zawodowej, może
ją kontynuować przez kolejne 2 lata. Uzyska wykształcenie średnie w tym samym czasie co absolwent 5 letniego technikum, a odnajdzie się już na trudnym rynku pracy. Przydałaby się strategiczna kampania promocyjna, przywracająca szacunek zawodom fizycznym. Niestety na szkolnictwie zawodowym ciążą lata degradowania pozycji tych zawodów. Lista pogardzanych zawodów i kształcenia jest wciąż aktualna, a gospodarka płaci za to konkretne pieniądze, wynikające z obniżenia jakości usług i niedoboru fachowców.

JAK TO ZROBILI W NIEMCZECH 
Niektóre kraje UE od dawna opierają swój system edukacji zawodowej o model kształcenia dualnego i ich rozwiązania okazują się wyjątkowo owocne. W Niemczech w 1969 roku wprowadzono ustawą regulacje dotyczące systemu kształcenia zawodowego. Odpowiedzialność za edukację zawodową pospołu dzielą: państwo i przedsiębiorcy zrzeszeni w izbach. Planowanie, organizacja i wdrażanie szkolnictwa zawodowego leżą w ich w gestii. W gestii samorządu gospodarczego (izb przemysłowo-handlowych) i instytucji celowych (takich jak na przykład Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego). Kształcenie dualne polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz  kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Charakteryzuje się ono między innymi tym, że odbywa się w dwóch miejscach. Przedsiębiorstwo i szkoła zawodowa są partnerami.

W spotkaniu udział wzięli: Henryk Galwas, prezes OIG, Ewa Smolińska wicestarosta brzeski, Aneta Zych-Rzepecka, naczelnik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, panie Jadwiga Murgrabia i Lilianna Jasiulewicz-Siuda z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Barbara Krząstek – Agro As, Stanisław Białowiecki – Initel, Stanisław Widocki – kanclerz WSHE, Krzysztof Baran – Somar, Janusz Piotrowicz Wozownia, Aleksandra Donarska Michałek – Trzy Życzenia, Waldemar Wysocki – Vinci, Agnieszka Otorowska – Donaldson, ppłk Andrzej Mudrak – WKU Brzeg, Wioletta Frankiewicz – dyr. ZSZ nr 1 w Brzegu, Renata Jabłońska – dyr. ZSB w Brzegu Renata Jabłońska i zastępca Iwona Pasierbska, Monika Musiał-Biernat – dyr. ZSP w Grodkowie, Roman Kępiński – kierownik szkolenia praktycznego ZSP w Grodkowie, Małgorzata Mianowany-Małecka – dyr ZSE w Brzegu, Edyta Strzelczyk – kierownik szkolenia praktycznego, Czesław Drozd – dyrektor oddziału OIG w Brzegu oraz Magdalena Fleszar-Matysiok – redaktor FOB . 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram