Kształcenie dualne w natarciu

Opolska Izba Gospodarcza 26 listopada br. zainicjowała spotkania w sprawie klas patronackich. – Jest to wymóg czasu – powiedział Henryk Galwas, prezes OIG. – Izba pomaga przedsiębiorcom w tworzeniu klas patronackich. Brak wykwalifikowanych pracowników, fachowców to dotkliwy problem współczesnych firm. Udział w spotkaniu wzięli: Henryk Galwas, prezes zarządu OIG, Ewa SMOLIŃSKA – wicestarosta brzeski, Aneta ZYCH-RZEPECKA – naczelnik wydziału oświaty powiatu brzeskiego, Monika MUSIAŁ-BIERNAT – dyrektor ZSP w Grodkowie, Agnieszka TOMCZYK – wicedyrektor ZSP w Grodkowie, Wioletta FRANKIEWICZ – dyrektor ZSZ w Brzegu, Arleta JANIK – kierownik szkolenia praktycznego ZSZ w Brzegu, Czesław DROZD, dyrektor Oddziału OIG, Joanna HERCHEL – właścicielka przedsiębiorstwa Agro – As, Daniel CUPRIAK – prezes, Barbara KRZASTEK – dyrektor personalny, Wojciech BLAUCIAK – dyrektor do spraw marketingu. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie przedsiębiorstwa AGRO -AS. Prezes przedstawił w formie prezentacji informację o przedsiębiorstwie, następnie Dyrektor personalna zaprezentowała problematykę pracowniczą, procedury
odbywania praktyk przez uczniów szkół zawodowych oraz wskazała możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyk. Następnie odbyła się dyskusja. W czasie spotkania przybliżono również problematykę praktyk odbywanych przez uczniów w świetle procedur oświatowych. Mówiono o pozyskiwaniu absolwentów i zatrudnianiu ich w przedsiębiorstwie. Spotkanie podsumowała Ewa Smolińska, mówiąc że takie spotkania poprawią zdecydowanie relacje pomiędzy edukacją a przemysłem . Obie dziedziny na tym zyskają. Opolska Izba Gospodarcza będzie łącznikiem pomiędzy szkołą a przedsiębiorcom.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram