Konkurs fotograficzny pn. Z pasją aktywni w zawodzie.

Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej organizuje konkurs fotograficzny pn. Z pasją aktywni w zawodzie, który polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej dowolną formę aktywności zawodowej jako pasję.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych z terenu miasta Opola.

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 5 listopada na adres mailowy: promocja@oig.opole.pl wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W nagrodę:

  • 13 zwycięskich zdjęć zostanie umieszczonych w kalendarzu Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej na rok 2024;
  • zwycięzcy dodatkowo otrzymają vouchery do drukarni internetowej o wartości 50 zł każdy.
  • 20 najlepszych zdjęć opublikowane zostanie w galerii internetowej Fundacji.

Konkurs finansowany ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO  23” umowa nr 8/SN/2023 finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie oig.opole.pl w zakładce „Projekty”.

Informacji nt. konkursu udziela Pani Katarzyna Ładyga; nr telefonu do kontaktu: 784 038 600; adres e-mail promocja@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram