Konferencja prasowa Prezesa GUS. Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 

20 września o godz. 11 w Głównym Urzędzie Statystycznym odbędzie się konferencja prasowa „Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin”.

Stacjonarnie: 20 września 2022 r., godz. 11.00, (I piętro, p. 149), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Transmisja on-line: youtu.be/YpFBEbYKIx8

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to badanie, w którym państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest?”, „kim jesteśmy?” i „jak żyjemy?”. Już 20 września 2022 r. Główny Urząd Statystyczny odpowie na te pytania prezentując dane NSP 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin.

Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie samorządów obejmie szereg zagadnień. Na Konferencji przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: liczba ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. w porównaniu z NSP 2011, ludność w miastach oraz na wsi w latach 2011 i 2021, ludność według województw w latach 2011 i 2021, przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw w latach 2011 i 2021, ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021.

Wydarzenie odbędzie się 20 września 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (I piętro, p. 149).

Wyniki NSP 2021 zaprezentuje dr Dominik Rozkrut, Prezes GUS. Konferencja będzie transmitowana online na kanale GUS na YouTube: youtu.be/YpFBE-bYKIx8
Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy organizowane są według wy-tycznych organizacji międzynarodowych takich, jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Harmonogram udostępniania danych z NSP 2021 dostępny jest pod adresem: stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Informacja na temat konferencji prasowej Prezesa GUS dostępna jest także pod adresem: stat.gov.pl/dla-mediow/konferencje-i-briefingi-prasowe-w-gus/konferencja-prasowa-pre-zesa-gus-prezentacja-wynikow-nsp-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin-20-09-2022-r-,44,1.html

Dziennikarzy chętnych do wzięcia udziału w konferencji stacjonarnie w GUS, prosimy o zgłaszanie nazwisk i redakcji do poniedziałku, 19 września do godz. 14:00 na adres obslugaprasowa@stat.gov.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram