Kompas Gospodarczy w Sercu Opolszczyzny

W pięknej scenerii zamku w Mosznej 4 października spotkali się przedsiębiorcy z województwa opolskiego. Organizatorami „Kompasu Gospodarczego w Sercu Opolszczyzny” byli: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach i Opolska Izba Gospodarcza.

Myślą przewodnią spotkania, w którym wzięło udział ponad 100 przedsiębiorców, z czego duża część to członkowie Izby było przedstawienie perspektyw rozwoju oraz zmian w prawie gospodarczym, pracowniczym i podatkowym w nadchodzącym roku.

Spotkanie było forum wymiany doświadczeń. Rozmawiano o najważniejszych sprawach dla opolskiego biznesu. Zaproszeni goście z instytucji okołobiznesowych, urzędów, organizacji wspomagających informowali o zmianach w prawie, podatkach, o nowych możliwościach pozyskiwania środków na szkolenia i rozwój pracowników. Jednym z bardzo istotnych punktów, który wzbudził zainteresowanie zebranych była sytuacja pracownicza cudzoziemców w polskich zakładach pracy – mówi Bartosz Ryszka, prezes OIG.

O zasadach skutecznej komunikacji, które są kluczowe w budowaniu porozumienia między ludźmi, o tym jak wykorzystać pracowniczy potencjał, o motywacji i kreatywności, a także o rodzajach stresu mówiła Aneta Gibek-Wiśniewska z firmy AGW.

Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora ds. dochodów w opolskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła szanse i możliwości pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zachęcała do korzystania z e-platformy ZUS i do udziału w konkursie ZUS na polepszenie warunków pracy. Pracodawca może otrzymać duże dofinansowanie.

Agata Sowa i Elżbieta Kociak z Urzędu Skarbowego zaprezentowały zmiany formy opodatkowania w związku z wprowadzeniem programu Niskie Podatki oraz mówiły o zasadach odliczania składki zdrowotnej. Zachęcały do korzystania z platformy e-urząd skarbowy, wskazując na oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności oraz łatwy dostęp do informacji.

Ogromnym popytem cieszy się Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest dużym wsparciem dla przedsiębiorców. Szczegóły omawiała przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach. Największym zainteresowaniem cieszą się dofinansowania KFS w zawodach: księgowość, kadry, obsługa wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. C, C+E, fryzjerstwo, kosmetologia, usługi medyczne, fizjoterapia, automatyka. Istotnym i bardzo popularnym elementem pracy urzędów jest sposób zatrudnienia cudzoziemców. Tę i wiele innych ciekawych kwestii rozwinął Jarosław Wolczyk z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Mówił o urlopach, o wynagrodzeniach i legalności pobytu i pracy obcokrajowców. Przypomniał również, że w dalszym ciągu obowiązują zasady BHP jak w stanie zagrożenia SARS-CoV-2. Omówił zmiany w zasiłkach ZUS po wprowadzeniu Polskiego Ładu i zmiany dotyczące urlopów oraz urlopów rodzicielskich w 2023 roku.

Spotkanie zakończyła prezentacja Opolskiego Klubu Sportowego Odra Opole. Dotyczyła historii, teraźniejszości i możliwości rozwoju Klubu. Uczestnikom przedstawiono ofertę partnerską.

Rozmowy w kuluarach dotyczyły rozwoju kształcenia dualnego, budowy nowych systemów energetycznych czyli budowy instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii i konieczności zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem.

W spotkaniu wziął udział Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski, który mówił o współdziałaniu nauki i biznesu oraz sposobach wprowadzania wyników badań do biznesu z wykorzystaniem potencjału specjalnych stref ekonomicznych, a także możliwościach wsparcia przez strefy małych i średnich przedsiębiorców.

 

Zdjęcia: Opolska Izba Gospodarcza oraz  Maciej Sonik Starosta Powiatu Krapkowickiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram