Komisja Europejska otwiera szczegółowe konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektyw w sprawie energii odnawialnej i efektywności energetycznej

Komisja Europejska rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Obie zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., oraz wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 r. Zgodnie z nowym planem celu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na osiągnięcie takiego celu.

Powiązane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat nowych opcji politycznych w zakresie przygotowania przyszłych wniosków ustawodawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję do czerwca 2021 r. Dwa szczegółowe kwestionariusze są otwarte na opinie zainteresowanych stron do 9 lutego 2021 r. W celu przygotowania stanowiska SPIUG , Zarząd Stowarzyszenia będzie konsultował się z członkami organizacji w następnych tygodniach / miesiącach.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram