Kolejna szkoła będzie kształciła w systemie dualnym

20 kwietnia b.r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie,  a spółką AGROAS,  podpisana została umowa patronacka. Jest ona efektem porozumienia stron, które dostrzegły możliwość wzajemnej współpracy w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego i zapewnienia jego wysokiej efektywności.

 Współpraca będzie polegała na objęciu przez AGROAS patronatem klas kształcących w zawodach: magazynier – logistyk oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Cele realizowane będą poprzez wsparcie szkoły przez zakład w zakresie doposażenia w sprzęt i materiały do pracy, organizowanie wyjazdów do partnerów handlowych przedsiębiorstwa, prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, udział uczniów w organizowanych przez patrona szkoleniach tematycznych, nagradzanie wyróżniających się uczniów klas patronackich oraz podejmowanie wspólnych działań marketingowych i reklamowych. Umowę podpisali Monika Musiał-Biernat dyrektora ZS w Grodkowie oraz Daniel Cupriak z ramienia spółki AGROAS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram