Jesteś przedsiębiorcą? Nie przegap tej okazji

 

 

                       

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a do listopada ubiegłego roku nieterminowo opłacałeś składki, to nie stracisz ciągłości ubezpieczeń, jeśli do końca czerwca 2022 r. złożysz wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

– Od stycznia 2022 roku zmieniły się zasady w ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Chodzi o między innymi prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. W przypadku opłacenia składek po terminie nie są one już wyłączone z dobrowolnego chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe będzie trwało aż do jego wygaśnięcia lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. To oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, by zachować prawo do zasiłku – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nieterminowo opłacili składki za okres przed grudniem 2021 r. Jeśli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni do końca czerwca 2022 r. złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie (druk US-9).

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej przez PUE ZUS lub bezpośrednio w placówce Zakładu. Może być dostarczony listownie, przez pocztę. Dzięki temu – po pozytywnym rozpatrzeniu przez ZUS –  przedsiębiorca nie będzie musiał zgłaszać się od nowa do dobrowolnego ubezpieczenia i czekać 90 dni na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego.

Jeśli odpowiedni wniosek nie trafi do ZUS do 30 czerwca br., to ZUS odmówi prawa do wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który chce być ponownie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, będzie musiał złożyć w ZUS nowe zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem nastąpi od daty zgłoszenia, co z kolei spowoduje konieczność wyczekiwania przez 90 dni na możliwość skorzystania np. z zasiłku chorobowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram