Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm.

Kontrakty z organizacjami międzynarodowymi są bardzo opłacalne dla
polskich firm. Respondenci byli bez wyjątku bardzo zadowoleni z doświadczenia współpracy z tego typu instytucjami. Szczególnie chwalili klarowność procedur, procesów oraz otwartość i responsywność zamawiających. Oprócz spodziewanej gratyfikacji finansowej i sprawnego kontaktu z kontrahentami realizacja między-narodowych zamówień publicznych przynosi firmom korzyści rzadziej spotykane w codziennej działalności, takie jak prestiż, wzmocnienie kapitału ludzkiego czy możliwość sprawdzenia się na odległych zagranicznych rynkach. Jednocześnie kontrakty te bywają dużym wyzwaniem – to często kompleksowe, złożone zadania rozpisane na kilka-kilkanaście miesięcy intensywnych działań. 

Tu znajdziesz całość: 15 historii sukcesu polskich firm

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram