Szkolenia OIG

Jak bezpiecznie zatrudnić cudzoziemca?

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców w czasach pandemii ” 29.09.2021r. ( środa) od 10.00 do 15.00. w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu, ul. Krakowska 39. 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenie 
Zaproszenie

Od wielu lat zatrudniani są na polskim rynku pracy cudzoziemcy. Wraz z ich napływem niestety nie upraszcza się  procedur związanych z ich zatrudnieniem, a czasem wręcz przeciwnie. Jak sprawnie poruszać w gąszczu obowiązujących przepisów? Jak usprawnić sobie prace związane z rekrutacją i zatrudnieniem cudzoziemców?
Na te i inne pytania odpowie niniejsze szkolenie.

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w 2018 roku.

Szkolenie adresowane do: pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, pracowników
agencji pracy tymczasowej, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich

W programie szkolenia między innymi:
1. Podstawowe zasad dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców
2. Podstawy legalnego pobytu
3. Kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę?
4. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
5. Zezwolenia na pracę sezonową
6. Zezwolenia na pracę
7. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Szkolenie prowadzi Piotr Malinowski: ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca,  od 1995r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy. W latach 2010 – 2017 pełnił funkcję inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgłoszenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram