INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Serdecznie zachęcamy wszystkich Pracodawców do zgłaszania w Biurze Projektu zapotrzebowania na stażystów. Pragniemy podkreślić, iż do naszego projektu trafiają osoby niezwykle zmotywowane do podjęcia zatrudnienia, które w ramach wsparcia projektowego zostają wyposażone w profesjonalną wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy. Stażyści będą pracowali w Państwa Firmie aż 3 miesiące, a Państwo w tym czasie nie będziecie ponosić żadnych kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram