III edycja konkursu Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom

Zatrudniasz cudzoziemców? Zgłoś się!

Rusza III edycja konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Do udziału w nim zapraszamy pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie tych, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia), w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi (dotyczy legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania przepisów prawa pracy). Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami.

Żeby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online: Zgłoszenia przyjmowane są od 26 lutego 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”.

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolską Izbą Gospodarczą. Patronami wydarzenia są Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Link do formularza zgłoszeniowego

Regulamin

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram